Академічна мобільність

Нормативні документи

Положення про академічну мобільність у
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Завантажити
Положення про програми подвійного диплому в
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Завантажити
Положення про порядок конкурсного відбору
кандидатів за проектами кредитної мобільності
у рамках програми Еразмус+ КА107
Завантажити
Положення про порядок оформлення ІНП у зв’язку
з участю в академічній мобільності
Завантажити
Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського
результатів попереднього навчання
Завантажити
Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського
результатів навчання, набутих у
неформальній/інформальній освіті
Завантажити

Міжнародні стажування НПП

Університет/КомпаніяПІБСертифікат
Наказ
Kütahya
Dumlupınar
University
д.т.н., проф. Зайченко С.В.


Universitas
Studiorum
Zagrabiensis
д.т.н., проф. Зайченко С.В.
Prague Institute
for Qualification
Enhancement
к.т.н., доц.
Кулаковський Л.Я.

WEG Germanyк.т.н., доц.
Торопов А.В.

SLOVENIAк.ф.-м.н. Городецький В.Г.
к.т.н., доц.
Торопов А.В.
к.т.н., доц.
Босак А.В.
ст.викл. Прядко С.Л.
асист. Мугенов Д.Д.Міжнародні конференції НПП

УніверситетПІБСертифікат
Наказ
к.т.н., доц.
Босак А.В.

Міжнародні стажування здобувачів

УніверситетПІБДоговір/Наказ
Ecole Centrale de NantesДокшина С.Ю.
Ecole Centrale de NantesКуліш Р.Д.
Vilnius Gediminas Technical University – VILNIUS TECHРодькін І.І.

Воркшопи

3-7 жовтня 2022 року працівники та студенти кафедри прийняли участь у міжнародному освітньому заході, циклу воркшопів, присвячених актуальним питанням інноваційних методів навчання, кращих практик використання «зелених» та цифрових технологій та отримання здобувачами нових компетентностей професійного розвитку: «Імплементація «зелених» та цифрових технологій в міжнародний освітній простір», наказ НМКП672022.