Дисципліни кафедри

Відеоматеріали з курсів «Ресурсоефективне та чисте виробництво», «Гідравлічні та аеродинамічні машини»

Перелік відеоматеріалів з курсу «Ресурсоефективне та чисте виробництво»

Читати

YouTube канал доцента Торопова А.В.

YouTube канал доцента Торопова А.В.

Читати

Каталоги вибіркових навчальних дисциплін кафедри

Читати

Цифрові системи керування електротехнічними комплексами

Лектор: к.т.н., доцент Босак Алла Василівна Мета вивчення дисципліни – формування у студента теоретичних і практичних знань побудови цифрових моделей електромеханічних систем та створення ефективних алгоритмів управління для їх дослідження на практиці. Вивчення матеріалу даної дисципліни орієнтовано на широке застосування обчислювальної техніки.Предметом навчальної дисципліни є цифрові системи керування електротехнічними комплексами.Результатом вивчення навчальної дисципліни є формування […]

Читати

Інтегровані системи комп’ютерної математики

Лектор: к.т.н., доцент Босак Алла ВасилівнаМетою вивчення дисципліни можна зазначити формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок використання найсучасніших інтегрованих систем комп’ютерної математики при вирішені математичних завдань різного класу. Вивчення матеріалу даної дисципліни орієнтовано на широке застосування обчислювальної техніки та програмування.Предметом навчальної дисципліни є інтегровані системи комп’ютерної математики.Результатом вивчення навчальної дисципліни є формування у […]

Читати

Моделювання електротехнічних систем

Лектор: к.т.н., доцент Олександр ДАНІЛІН Мета навчальної дисципліниМетою вивчення дисципліни є формування у студентів компетентностей:– здатність до побудови складних моделей електротехнічних систем;– здатність до створення універсальних, найбільш ефективних алгоритмів дослідження електротехнічних систем на комп’ютері.Вивчення матеріалу даної дисципліни орієнтовано на широке застосування обчислювальної техніки та програмування. Основні завдання навчальної дисципліни.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після […]

Читати

Комп’ютерне управління технологічними процесами, експериментом, обладнанням

Лектор: Торопов А.В., доцентМетою вивчення дисципліни є формування у студентів здатностей:• здійснювати синтез алгоритмів керування електротехнічними комплексами з використанням методів побудови дискретних автоматів;• розробляти алгоритм керування для сучасних логічних контролерів на спеціалізованих мовах програмування, що відповідають міжнародним стандартам вимог до роботи електротехнічного обладнання.• спроектувати систему передачі даних на базі різних промислових інтерфейсів з урахуванням формату […]

Читати

Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів. Елементи та пристрої автоматики

Лектор: старший викладач Дубовик Володимир Григорович 1. Мета та завдання кредитного модуля Метою вивчення дисципліни є формування у студентів компетентностей: – здатність до розрахунку і використання окремих елементів систем автоматизації й обладнання, елементів теорії збирання та обробки технологічної інформації, формування сигналів керування для передачі їх виконавчим органам; – здатність до створення універсальних, найбільш ефективних алгоритмів […]

Читати

Теорія автоматичного керування-1. Лінійні системи

Другий кредитний модуль дисципліни ” Теорія автоматичного керування “Лектор: Кулаковський Л.Я., ст. викладач Метою вивчення дисципліни є формування у студентів здатностей: проводити аналіз та синтез лінійних систем автоматичного керування, використовуючи основні положення теорії керування; використовувати спеціальних методів побудови та дослідження систем керування; застосовувати математичні знання у процесі проектування і побудови математичних моделей систем ав-томатичного керування; […]

Читати