Аспірантура

Вся актуальна офіційна інформація (правила, дати іспитів, вартість, обсяги і т.і.) розміщена на сайті Відділу аспірантури та докторнатури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Об’єкт діяльності: процеси виробництва, передачі, розподілення та споживання електричної енергії на електричних станціях, в електричних мережах та системах; процеси перетворення електричної енергії в електромеханічних системах; аналіз безпеки, підвищення надійності та збільшення терміну експлуатації електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання; засоби інформаційновимірювальної техніки; методи вимірювань, контролю, випробувань та діагностування; нормативна документація, пов’язана з процеси виробництва, передачі, розподілення та споживання електричної енергії; інформаційні технології експериментальних досліджень.
Ціль навчання: підготовка фахівців у галузі електричної інженерії, що передбачає формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, які забезпечують здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.
Теоретичний зміст предметної області: поняття та принципи і концепції фундаментальних знань теорії електротехніки, моделювання та оптимізації електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем і комплексів, їх використання для інновацій та досліджень режимів роботи електричних станцій, мереж та систем, електричних машин та електроприводів; оптимальні шляхи автоматизації експериментальних досліджень з метою отримання достовірної інформації про об’єкти дослідження; принципи фахової діяльності, спрямованої на підвищення надійності та енергоефективності роботи систем та комплексів.

Освітньо-наукова програмаЗавантажити

Акредитація освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Назва освітньої програми англійською мовою: Electric Power Engineering, Electrotechnics and Electromechanics
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46355
Освітню програму акредитовано з визначенням “зразкова” (строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)

Програма вступних іспитів

Інформація про наукову діяльність та перспективи для майбутніх докторів-філософії

Випускники кафедри займаються розробленням, дослідженням, експлуатацією та обслуговуванням електротехнічних систем за напрямками:

  • Інжиніринг – надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об’єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об’єктів техніки і технології, надання консультації та авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов’язаних із такими послугами (роботами);
  • автоматизація електромеханічних систем – системи автоматизації в промисловості (технологічне обладнання, автоматизовані лінії, гнучкі виробництва), будівлі (системи «розумний дім», керування кліматом, освітленням, доступом і аварійний захист), комунальне господарство (насосні станції, теплові пункти, ліфти), сільськогосподарське виробництво.

Контактна інформація

З будь-яких питань щодо вступу на освітньо-професійну програму «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів», подачі заяв та необхідних документів, надання рекомендацій до зарахування, оприлюднення наказів про зарахування тощо звертайся за
телефонами гарячої лінії: +38-063-139-78-54
електронною поштою: iee_pk@lll.kpi.ua
або безпосередньо до Відбіркової комісії ІЕЕ, що розташована за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 115, ауд. 204-22.

Відповідальна особа кафедри Зайченко Стефан Володимирович:
тел.:+380-67-165-37-48
електронна пошта: stefanzaichenko-iee@lll.kpi.ua