Вступ в аспірантуру

Сайт відділу аспірантури та докторантури Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”:

aspirantura.kpi.ua

Адреса: 03056, Україна, Київ, проспект Перемоги 37, корпус №1, кімната 247
Телефон: (044) 236-21-49
e-mail: aspirantura[at]kpi.ua
Приймальні години відділу аспірантури та докторантури: 9.00-10.00 та 14.00-17.00

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

  1. за рахунок:
  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;
  1. іноземців та осіб без громадянства на підставі:
  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

Кафедральний каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньою програмою Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів:

Силабуси:

Звіти та щоденники з педагогічної практики:

Програма вступного iспиту до вспiрантури 2021: