Бакалаврат

Вся актуальна офіційна інформація (правила, дати іспитів, вартість, обсяги і т.і.) розміщена на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Освітньо-професійна програма «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів»

Освітньо-професійна програма «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» була розроблена у 2021 році на кафедрі автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів і введена в дію наказом ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Мета освітньої програми полягає у фундаментальній підготовці фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі електричної інженерії, та здійснювати професійну діяльність за спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка та суміжних галузей шляхом розробки та вдосконалення інтелектуальних систем керування електротехнічними та мехатронними комплексами на основі сучасних технологій моделювання, методів управління в складних системах з використанням сучасного програмного забезпечення.

Унікальність даної освітньої програми полягає в забезпеченні підготовки фахівців, здатних комплексно розв’язувати проблеми в галузі електричної інженерії з використанням інтелектуальних засобів автоматизації та врахуванні загальнодержавних інтересів таких галузей як гірничо-видобувна, металургійна промисловість, транспорт, а також підприємства і організації комунальної сфери України. Здобувачі вищої освіти мають можливість здобути знання із суміжних галузей, розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми з проєктування об’єктів електротехніки та мехатроніки з використанням сучасних програмних засобів тривимірного моделювання та автоматизації та інші освітні компоненти завдяки можливості формування гнучкої індивідуальної траєкторії навчання та наявності сертифікатної програми «Інженерне проєктування електротехнічних та мехатронних систем».

Інтереси роботодавців враховані в аспекті прагнення підготувати фахівця з розвинутими професійними компетентностями, які могли б демонструвати свої знання, уміння і навички, необхідні для здійснення фахової діяльності у галузі електричної інженерії: електротехнічні та електромеханічні служби підприємств, наукових та проектних установ; підприємства електроенергетичної галузі, включаючи паливно-енергетичний комплекс; системи автоматизації виробництва, передачі, розподілення та перетворення електричної енергії на електричних станціях, в електричних мережах і системах та їх інжиніринг; електротехнічне устаткування, електромеханічне та комутаційне обладнання, електромеханічні, електротехнічні комплекси та інтелектуальні системи керування ними.

Роботодавці беруть активну участь в освітньому процесі, покращенню матеріально-технічної бази, проведення переддипломної практики у своїх організаціях та працевлаштуванню випускників.

Освітньо-професійна програма 2023Завантажити

Сторінка освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» для вступників з тимчасово окупованих територій.

Потенціййними роботодавцями випускників кафедри АЕМК є:

Інститут електродинаміки НАН України
АТ Український нафтогазовий інститут
ПАТ Інститут транспорту нафти
«УКРНДІПРОЕКТ»
ТОВ «КИЇВМЕТРОПРОЕКТ»
ТОВ СДМ Інжиніринг Україна
ДП Антонов
ДТЕК Київські регіональні електромережі
ТОВ СВ Альтера Київ
ТОВ Енерсіс Україна
Інститут загальної енергетики НАН України
Київська міська інноваційна організація роботодавців «Центр ресурсоефективного та чистого виробництва»
КП “Київський метрополітен”
ТОВ «АРГУС СЕРВІС»
ТОВ «ПАЛТЕХ»
Громадська спілка «Енергетична асоціація «УКРАЇНСЬКА ВОДНЕВА РАДА»
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського Національної академії наук України
Інститут технічної теплофізики НАН України
Публічне акціонерне товариство «РІВНЕАЗОТ»
ТОВ “КСМ ЛУБРИКАНТС”
Криворізький національний університет
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Черкаський державний технологічний універститет
ТОВ «ЄБМ-ПАПСТ УКРАЇНА»
ГО «Науково-технічна спілка хіммотологів»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Контактна інформація

З будь-яких питань щодо вступу на освітньо-професійну програму «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів», подачі заяв та необхідних документів, надання рекомендацій до зарахування, оприлюднення наказів про зарахування тощо звертайся за
телефонами гарячої лінії: +38-063-139-78-54
електронною поштою: iee_pk@lll.kpi.ua
або безпосередньо до Відбіркової комісії ІЕЕ, що розташована за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 115, ауд. 204-22.

Відповідальна особа кафедри Зайченко Стефан Володимирович:
тел.:+380-67-165-37-48
електронна пошта: stefanzaichenko-iee@lll.kpi.ua