Гурток ГЕОТРОН

Робота гуртка ГЕОТРОН побудована на базі об’єднання відомостей з ряду різнорідних і відокремлених областей науки і техніки: геотронних систем, механіки, електротехніки, електромеханіки, мікроелектроніки, інформаційних технологій, силової електроніки та інших науково-технічних дисциплін.

Основною метою створення ГЕОТРОН, як наукового гуртка є розробка принципово нових функціональних вузлів, блоків і модулів, що реалізують нові функції, які використовуються як основа для рухливих інтелектуальних машин і систем у різних сферах діяльності людини. У зв’язку з цим, предметом гуртка ГЕОТРОН стають різноманітні процеси створення систем і машин, здатних для рішення важливих наукових проблем у таких галузях, як електромеханіка, енергетика, електротехніки, ресурсозбереженні і геотехніки.

Керівник: д.т.н., проф. Зайченко С.В.

 (stefanzaichenko-iee@lll.kpi.ua, +380671653748)

Заступники:

Куліш Р.Д. (qulisch@gmail.com, +380661321379)

До гуртка запрошуються учні 10, 11 класів та студенти.

Контактна інформація в а.520 22 корпус НТУУ КПІ.

тел. 204-82-27