Магістратура

Вся актуальна офіційна інформація (правила, дати іспитів, вартість, обсяги і т.і.) розміщена на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Освітньо-професійна програма «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів»

Освітньо-професійна програмаЗавантажити

Освітньо-наукова програма «Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів»

Мета освітньої програми Підготовка висококваліфікованих, інтегрованих до вітчизняного та міжнародного професійного та науково-освітнього простору професіоналів, здатних вирішувати складні проєктно-технічні задачі, а також здійснювати науково-інноваційну і викладацьку діяльність  у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що передбачає знання принципів побудови, теорії функціонування, експлуатації та керування параметрами стану електроенергетичних те електротехнічних систем, інноваційних перспектив їх розвитку та трансформації енергетичного сектору, зокрема, керування процесом інтелектуалізації та цифровізації систем енергозабезпечення та електротехнічних комплексів, в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства та трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами.

Об’єкти вивчення: процеси виробництва, передачі, розподілення та споживання електричної енергії на електричних станціях, в електричних мережах та системах; енергетичні ринки, управління споживанням та ефективністю використання енергетичних ресурсів; процеси перетворення електричної енергії в електромеханічних системах; системи енергоменеджменту; інтелектуальні мережі та системи з активними споживачами та розосередженими джерелами енергії; електротехнічні комплекси та системи; аналіз безпеки, підвищення надійності та збільшення терміну експлуатації електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання локальних систем; енергетична ефективність обладнання та систем забезпечення електричною енергією об’єктів виробничої, комерційної і комунально-побутової сфери; 

Об’єкти діяльності:  наукові заклади, установи та організації галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, підприємства електроенергетичного комплексу, електротехнічні та електро-механічні компанії.

Освітньо-наукова програмаЗавантажити

Акредитація освітньо-професійної програми «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів»

Програма фахового вступного іспиту

Потенціййними роботодавцями випускників кафедри АЕМК є:

Інститут електродинаміки НАН України
АТ Український нафтогазовий інститут
ПАТ Інститут транспорту нафти
«УКРНДІПРОЕКТ»
ТОВ «КИЇВМЕТРОПРОЕКТ»
ТОВ СДМ Інжиніринг Україна
ДП Антонов
ДТЕК Київські регіональні електромережі
ТОВ СВ Альтера Київ
ТОВ Енерсіс Україна
Інститут загальної енергетики НАН України
Київська міська інноваційна організація роботодавців «Центр ресурсоефективного та чистого виробництва»
КП “Київський метрополітен”
ТОВ «АРГУС СЕРВІС»
ТОВ «ПАЛТЕХ»
Громадська спілка «Енергетична асоціація «УКРАЇНСЬКА ВОДНЕВА РАДА»
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського Національної академії наук України
Інститут технічної теплофізики НАН України
Публічне акціонерне товариство «РІВНЕАЗОТ»
ТОВ “КСМ ЛУБРИКАНТС”
Криворізький національний університет
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Черкаський державний технологічний універститет
ТОВ «ЄБМ-ПАПСТ УКРАЇНА»
ГО «Науково-технічна спілка хіммотологів»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Контактна інформація

З будь-яких питань щодо вступу на освітньо-професійну програму «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів», подачі заяв та необхідних документів, надання рекомендацій до зарахування, оприлюднення наказів про зарахування тощо звертайся за
телефонами гарячої лінії: +38-063-139-78-54
електронною поштою: iee_pk@lll.kpi.ua
або безпосередньо до Відбіркової комісії ІЕЕ, що розташована за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 115, ауд. 204-22.

Відповідальна особа кафедри Зайченко Стефан Володимирович:
тел.:+380-67-165-37-48
електронна пошта: stefanzaichenko-iee@lll.kpi.ua