Громадське обговорення

Запрошуємо всіх стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програми.

Анкета для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійних програм для роботодавців та наукової спільноти.

Анкета для випускників, здобувачів вищої освіти.

Проєкти освітніх програм 2024 року вступу

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Магістри науковці

Магістри професійники

Освітньо-професійні програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти