РОЗЕН ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Професор кафедри АЕМК

Освіта та науково-педагогічна діяльність:

Закінчив Київський політехнічний інститут у 1975 році за спеціальністю “Електрифікація і автоматизація гірничих робіт” та здобув кваліфікацію гірничий інженер електрик, диплом БІ №583424.

  • 1976-1979 – навчання в аспірантурі;
  • 1979- по теперішній час – асистент, ст. викладач, доцент, професор кафедри Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Доктор технічних наук.

Наукові інтереси:

  •  Управління електричним навантаженням виробничих систем, енергетичний менеджмент

Наукові профілі викладача:

Дисципліни, які викладає:

  •  Автоматизвані системи управління

Перелік основних публікацій

1. Праховник А.В., Розен В.П., Дегтярев В.В. Энергосберегающие режимы электроснабжения горнодобывающих предприятий. – М.: Недра.¬ – 1985. – 232с.

2. Давиденко Л.В., Давиденко В.А., Розен В.П. Моніторинг ефективності енерговикористання в системах комунального водопостачання: Монографія . – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – 148 с.

3. Бечвая Е.А., Розен В.П. Прогнозирование спроса: Методы и модели. – К.: ООП Коммунэкономика, 1996. – 196 с.

4. Розен В.П., Трифонов В.Д., Слесарев В.В., Трифонов Д.В. Повышение эффективности использования электроэнергии в шахтных производственных системах: монография М-во образования и науки Украины, Нац. горн. ун-т, Киев. политех. ин-т. – Днепропетровск, НГУ, 2016. –154 с.

5. Гузов Е.С., Сінчук І.О., Розен В.П., Караманець Ф.І., Осадчук Ю.Г., Бойко С.М. Аспекти енергоефективності залізорудних підприємств. Монографія / під ред.О.М. Сінчука.- Кривий Ріг, 2017. –240 с.

6. Давиденко Л.В., Розен В.П, Давиденко Н.В. Формування енергоефективних режимів насосних станцій комунального водопостачання: Монографія/Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. –104 с.

7. Давиденко Л.В., Розен В.П.,ДавиденкоВ.А, Давиденко Н.В. Планування та контроль електроспоживання об’єктів комунального водопостачання:Монографія Луцьк:ІВВ Луцького НТУ, 2020, 160 с.

8. Праховник А.В., Розен В.П., Соловей А.И. и др. Энергетический менеджмент. – К.: Київська нотна фабрика, 2001 – 472с.

9. Розен В.П., Каплун В.Г., Назаров В.В. та ін. Комплексна програма енергозбереження Хмельницької області на 2001-2010 роки. – Хмельницький: Хмельницький державний центр науково-технічної та економічної інформації, 2001. – 239 с.

10. М0013184.0.33-04 Типова методика енергетичних обстежень промислових підприємств./ Розробники: В. Розен, О. Соловей, А. Чернявський, Ю. Шульга. – К.: Держкоменергозбереження України, 2004. – 70 с.

11. Розен В.П., Жовтянський В.А.,Стоянова І.І. та ін. Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітично-довідкові матеріали в 2-х томах: Загальні засади енергозбереження / За ред.В.А.Жовтянського, М.М.Куліка, Б.С.Стогнія. –К.:Академперіодика, 2006. –Т.1. –510 с.

12. Розен В.П.,Жовтянський В.А.,Соловей О.І. та ін. Стратегія енергозбереження в Україні:Аналітично-довідкові матеріали в 2-х томах: Загальні засади енергозбереження / За ред.В.А.Жовтянського, М.М.Куліка, Б.С.Стогнія. –К.: Академперіодика, 2006. –Т.2. –600 с.

Загальні питання електроенергетики:

ДСТУ 3120-95, ДСТУ 3122-95 , ДСТУ 3623-97

Енергетичний менеджмент та енергетичний аудит:

ДСТУ 2804-94, ДСТУ 3176-95, ДСТУ 3224-95 (ГОСТ 30356-96), ДСТУ 4472-2005, ДСТУ 4715:2007, ДСТУ 4714:2007, ДСТУ 4713:2007, ДСТУ 5077:2008, ДСТУ ISO 50002:2016 (ISO 50002:2014, IDT) ,ДСТУ ISO 50003:2016 (ISO 50003:2014, IDT), ДСТУ ISO 50004:2016 (ISO 50004:2014, IDT), ДСТУ ISO 50006:2016 (ISO 50006:2014, IDT), ДСТУ ISO 50015:2016 (ISO 50015:2014, IDT).

Енергетичне маркування електрообладнання побутового призначення:

ДСТУ 4081-02, ДСТУ 4238:2003, ДСТУ 4351-2004, ДСТУ 4352-2004, ДСТУ 4441:2005, ДСТУ 4712:2007, ДСТУ 4980:2008,ДСТУ 4992:2008, ДСТУ 5078:2008, ДСТУ EN ISO 15502:2009, ДСТУ EN 153:2009,ДСТУ EN 50304:2009, ДСТУ EN60311:2010, ДСТУ 4351:2014.

Керування енергетичними системами та їх та автоматизація:

ДСТУ ІЕС/ТR 61850-90-1:2013, ДСТУ–П ІЕС/ТR 62357:2013, ДСТУ ІЕС/ТS 62351-5:2013, ДСТУ ІЕС/ТS 62351-6:2013.

Відповідальний/на за певний напрям діяльності кафедри:

  •  науковий керівник кафедри

Контакти:

  • E-mail: aemk@lll.kpi.ua
  • Телефон: 063-577-50-77