Студентський науковий гурток «Потенціал»

Гурток «Потенціал» створений у Навчально-науковому інституті енергозбереження та енергоменеджменту та працює в творчій атмосфері  кафедри автоматизації   електротехнічних та механотронних комплеків.

Гурток у своїй діяльності керується принципами рівноправності його членів, самоврядування, відкритості й прозорості діяльності, органічного зв’язку науково-дослідної роботи з навчальним процесом.

Гурток займається інженерними розробками, розробками стендів та дослідженням режимів  пристроїв які тісно пов’язані зі спеціальністю кафедри, поглибленого вивчення студентами обраної дисципліни.

Досягненням гуртка «Потенціал» є одержання більше 90 патентів на корисні моделі, також учасники активно займаються  підготовкою  публікацій  до наукових журналів та конференцій, що допомагає більш поглиблено одержувати знання обраної освітньої програми.

Студент Дзундза Борис освоїв 3D принтер та отримав патент на корисну модель.

Горобець Андрій нагороджений дипломом 1 ступеня за наукову роботу «Енергетичні режими асинхронного електропривода насосної установки з ПЧ» за результатами 2 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, також має два патенти  на корисні моделі.

Студенти, учасники гуртка Потенціал», виконали дослідження енергетичних режимів асинхронного електроприводу з перетворювачем частоти, зробили оцінювання інтервалів енергоефективної роботи насосної установки з  використання експериментально-дослідницького стенду. За допомогою стенду проводились експериментальні дослідження режимів функціонування насосної установки. Визначено діапазон енергоефективної роботи насосної установки з перетворювачем частоти, який обмежується частотами керування  18 ÷ 43 Гц, виконано оцінку перевитрати енергії на частотах близьких до 50 Гц, що становлять більше 15% в порівнянні з прямим підключенням асинхронного електродвигуна до мережі живлення. Результати досліджень показані на графіках.

В 2022 році отримані патенти на корисну модель:

В 2022 році отримані свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

Наукові здобутки студентів гуртка  “Потенціал” за 2018-2022 рр.

№ п/пНазва роботи  Тип  роботи  ПІБ керівника та студента
1Використанням  векторів моніторингу для захисту  електродвигунаМатеріали X науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорськогот». 26-27 квітня 2018 р. Енергетика. Екологія. Людина. Збірник наукових праць ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського. – Київ: ІЕЕ, 2018. – 433 с. cтор. 220 – 223.Дубовик В.Г., Лебедєв Л.Н., Андрусік А. В., Такташов Ренат Рушанович.
2Контроль аварійного стану перетворювача частотиМатеріали X науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорськогот». 26-27 квітня 2018 р. Енергетика. Екологія. Людина. Збірник наукових праць ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського. – Київ: ІЕЕ, 2018. – 433 с. cтор. 224 – 229.Дубовик В.Г., Лебедєв Л.Н.,  Курач В.В., Такташов Рустам Рушанович.
3Пристрій обмеження пускових струмів асинхронного електродвигуна Патент України на корисну модель №126440 від 25.06.2018 р. МПК H02P 1/26. Бюлетень “Промислова власнiсть”, №12 2018 р.    Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М., Деренговська Ю.С.,
Пугач Ю.В.
  
4Пристрій визначення енергоефективності насосної установки Патент України на корисну модель №127198 від 25.07.2018 р.  МПК F04D 15/00. Бюлетень “Промислова власнiсть”, №14 2018 р.    Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М., Горобець А.М., Костенюк Я.С.
5Спосіб захисту електродвигуна з живленням від напівпровідникового перетворювача Патент України на корисну модель №129679 від 12.11.2018 р МПК H02H 7/08. Бюлетень “Промислова власнiсть”,  №21, 2018 рЛебедєв Л. М., Дубовик В. Г., Дженчако Д.К., Майстренко Л.Ю.
6Спосіб захисту асинхронного електродвигуна з живленням від перетворювача частоти Патент України на корисну модель №129616 від 12.11.2018 р МПК H02H 7/08. Бюлетень “Промислова власнiсть”,  №21, 2018 рЛебедєв Л. М., Дубовик В. Г., Костіков К.Л., Хомяк  А.О.
7Спосіб захисту асинхронного електродвигуна з живленням від пристрою плавного пуску Патент України на корисну модель №129677 від 12.11.2018 р МПК H02H 7/08. Бюлетень “Промислова власнiсть”,  №21, 2018 рЛебедєв Л. М., Дубовик В. Г., Костіков К.Л., Яковлєв Д.А.
8Спосіб захисту електродвигуна постійного струму Патент України на корисну модель №129680 від 12.11.2018 р МПК H02H 7/08. Бюлетень “Промислова власнiсть”,  №21, 2018 рЛебедєв Л. М., Дубовик В. Г., Ващенко М.А., Топчу Т.Д.
9Спосіб струмового захисту електродвигуна з живленням від напівпровідникового перетворювача Патент України на корисну модель №129728 від 12.11.2018 р МПК H02H 7/10. Бюлетень “Промислова власнiсть”,  №21, 2018 рЛебедєв Л. М., Дубовик В. Г., Поволоцький П.Б., Курач В. В.
10Спосіб захисту електродвигуна від перевантаженьПатент України на корисну модель №131943 від 11.02.2019 р.   МПК H02H 7/08. Бюлетень “Промислова власнiсть”,  №3,  2019 рЛебедєв Л. М., Дубовик В. Г., Горобець  А.М., Кірзенко О.В.
11Керування конвеєрною установкою при використанні системи ПЧ-АД за критерієм енергоефективностіМатеріали I науково-технічної конференції магістрантів Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорськогот». 21-22 листопада 2018 р. Зб. наукових праць кафедри АУЕК секції «Інжиніринг та автоматизація електротехнічних комплексів” ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: ІЕЕ, 2018. –147 с. стор. 33-37.Лис А.І. Науковий керівник Дубовик В. Г.
12Режими роботи системи вентиляції та кондиціювання за критеріями енергоефективностіМатеріали I науково-технічної конференції магістрантів Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорськогот». 21-22 листопада 2018 р. Зб. наукових праць кафедри АУЕК секції «Інжиніринг та автоматизація електротехнічних комплексів” ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: ІЕЕ, 2018. –147 с. стор. 64-66.Рязанов М.П. Науковий керівник Дубовик В. Г.
13Система захисту асинхронних електродвигунів загальнопромислових виробництвМатеріали I науково-технічної конференції магістрантів Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорськогот». 21-22 листопада 2018 р. Зб. наукових праць кафедри АУЕК секції «Інжиніринг та автоматизація електротехнічних комплексів” ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: ІЕЕ, 2018. –147 с. стор. 82-85.Стрижак О.І. Науковий керівник Дубовик В. Г.
14Захист  електродвигуна з використанням векторів моніторингуМатеріали VI Міжнародній науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки»: тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. – 1395 с. Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» стор. 348-353.   http://www.wayscience.comДубовик В.Г., Лебедєв Л.М., Майстренко Л.Ю.
15  Захист асинхронного електродвигуна з живленням від перетворювача частотиМатеріали XI науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорського». 24-25 квітня 2019 р. Енергетика. Екологія. Людина. Збірник наукових праць ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського. – Київ: ІЕЕ, 2019. – 308 с. cтор. 178 – 184.Дубовик В.Г.,  Лебедєв Л.М., Барсукова К.І.,  Боднарук О.Ю.
16Оцінка технічного стану машин методом контролю вібраціїМатеріали XI науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорського». 24-25 квітня 2019 р. Енергетика. Екологія. Людина. Збірник наукових праць ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського. – Київ: ІЕЕ, 2019. – 308 с. cтор. 185 – 189.Дубовик В.Г.,  Лебедєв Л.М., Грибан Д.О.,  Харкевич Р.В.
17Керування вітроенергетичною установкою по ланцюгах живленняМатеріали XI науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорського». 24-25 квітня 2019 р. Енергетика. Екологія. Людина. Збірник наукових праць ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського. – Київ: ІЕЕ, 2019. – 308 с. cтор. 190 – 195.Дубовик В.Г.,  Лебедєв Л.М., Козир А.І., Сторожук М.П.
18Спосіб моніторингу стану нестаціонарного потоку технологічного об’єкта Патент України на корисну модель №138833 від 10.12.2019 р МПК H02H 7/00, H02H 7/20. Бюлетень “Промислова власнiсть”,  №23, 2019 рЛебедєв Л. М., Дубовик В. Г., Розен П.В., Стрельченко О.В.
19Спосіб моніторингу стану нестаціонарного потоку технологічного об’єкта Патент України на корисну модель №138958 від 27.01.2020 р МПК H02H 7/08. Бюлетень “Промислова власнiсть”,  №2, 2020 рЛебедєв Л. М., Дубовик В. Г.,  Розен П.В., Саєнко В.В.
20Спосіб моніторингу стану нестаціонарного енергетичного потоку технологічного об’єкта Патент України на корисну модель №139893 від 10.12.2019 р МПК H02H 7/08. Бюлетень “Промислова власнiсть”,  №23, 2019 рЛебедєв Л. М., Дубовик В. Г.,  Розен П.В., Дзундза Б.М.
21Моніторинг стану нестаціонарного потоку технологічного об’єктаАвторське право № 92206 від 20.09.2019Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Розен П.В., Брагіна Л.Є., Кошиль П.В.
22Захист асинхронних двигунів при підвищених рівнях вібраціїМатеріали II науково-технічної конференції магістрантів Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорського». 21-22 листопада 2019 р. Зб. наукових праць ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: ІЕЕ, 2019. –553 с. стор. 427-431.Майстренко Л.Ю. Науковий керівник Дубовик В. Г.
23Основні аспекти ефективності використання вітроенергетичних  установокМатеріали II науково-технічної конференції магістрантів Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорського». 21-22 листопада 2019 р.  Зб. наукових праць ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: ІЕЕ, 2019. –553 с. стор. 432-438.Повар Я.Ю.  Науковий керівник Дубовик В. Г.
24Аналіз систем управління електроприводом з
напівпровідниковими перетворювачами
Матеріали II науково-технічної конференції магістрантів Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорського». 21-22 листопада 2019 р. Зб. наукових праць  ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: ІЕЕ, 2019. –553 с. стор. 407-413.Терьохін О.О. Науковий керівник Дубовик В. Г.
25 Ефективність роботи асинхронного двигуна при використанні ПІД нейрорегулятора в умовах впливу дефектів та пошкодженьМатеріали II науково-технічної конференції магістрантів Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорського». 21-22 листопада 2019 р. Зб. наукових праць  ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: ІЕЕ, 2019. –553 с. стор.420-426.Шумилянко В.В.  Науковий керівник Дубовик В. Г.
26Енергетичні режими асинхронного електроприводу насосної установки з перетворювачем частотиСтудентська наукова робота з галузі «Енергетика» для участі в II турі Всеукраїнського конкурсу за напрямком «Енергоресурсозбереження та екологічні аспекти  в енергетиці».м. Маріуполь,  «Приазовський державний технічний університет»Горобець А.М.  Науковий керівник Дубовик В. Г.
27Енергетичні режими асинхронного електроприводу насосної установки з перетворювачем частотиВсеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі «Енергети-ка»: Зб. тез доповідей. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2020. – 20 с. Стор. 10.Горобець А.М.,  Дубовик В. Г.
28  Енергетичні  режими асинхронного
 електроприводу  з перетворювачем частоти
Матеріали XII науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорського». 7-8 травня 2020 р. Енергетика. Екологія. Людина. Збірник наукових праць ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського. – Київ: ІЕЕ, 2020. – 388 с.  стор. 290-296. Майстренко Л.Ю. Дубовик В. Г.
29Автоматизація процесу керування вхідного грузопотоку  дробильно-сортувального заводу  Матеріали III науково-технічної конференції магістрантів Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорського». 26-27 листопада 2020 р. Зб. наукових праць  ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: ІЕЕ, 2020. –477 с. стор. 369-374.Євграфова В.В.  Науковий керівник Дубовик В. Г.
30Особливості керування електроприводом мостового кранаМатеріали III науково-технічної конференції магістрантів Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорського». 26-27 листопада 2020 р. Зб. наукових праць  ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: ІЕЕ, 2020. –477 с. стор. 360-368.Кривуца О.С.  Науковий керівник Дубовик В. Г.
31Пристрій для дистилювання рідини                       Патент України на корисну модель №145736 від 28.12.2020 р МПК B01D 3/00,  C12G 3/12. Бюлетень “Промислова власнiсть”,  №24, 2020 рЛебедєв Л. М., Дубовик В. Г., Марченко К.О., Караульний К.Т.
32Пристрій для дистилювання рідини                       Патент України на корисну модель №145923 від 06.01.2021 р МПК B01D 3/00,  C12G 3/12. Бюлетень “Промислова власнiсть”,  №1, 2021 рЛебедєв Л. М., Дубовик В. Г., Возний І.О,  Дзундза Б.М.
33Пристрій для дистилювання рідини                       Патент України на корисну модель №145925 від 06.01.2021 р МПК B01D 3/00,  C12G 3/12. Бюлетень “Промислова власнiсть”,  №1, 2021 рЛебедєв Л. М., Дубовик В. Г.,  Мейта О.В., Колос Т.С.
34Особливості  регулювання завантаження дробильного агрегатуМатеріали XIII науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорського». 13-14 травня 2021 р. Енергетика. Екологія. Людина. Збірник наукових праць ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського. – Київ: ІЕЕ, 2021. – 192 с.  стор. 95-100. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М., Босак А.В., Маламан Д.О.
35Пристрій регулювання завантаження дробильного агрегату Патент України на корисну модель №148405 від 04.08.2021 р  МПК В02 С25/00. Бюлетень “Промислова власнiсть”,  №31, 2021 рДубовик В.Г.,  Лебедєв Л.М., Босак А.В.,  Коровушкін В.О.
36Спосіб керування технологічним процесом Патент України на корисну модель  №149945 від  15.12.2021 р  МПК В02 С25/00. Бюлетень “Промислова власнiсть”,  №50, 2021 р Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г.,  Босак А.В.,  Петровський  О. С.
37Оцінювання параметрів системи одноосьової орієнтації фотоелектричного модуля Науковий журнал Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2021. № 4 – 103 с. стор. 23-29.   https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2021.257249.   ISSN 2308-7382,  Опубліковано 2022-05-23Коровушкін В.О., Дубовик В.Г., Босак А.В. 
38Оособливості розрахунку
ліфтової підйомної установки адміністративної будівлі
Матеріали IV науково-технічної конференції магістрантів Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорського». 17-18 листопада 2021 р. Зб. наукових праць НН ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: НН ІЕЕ, 2021. – 241 с. стор. 117-125.Караульний К.Т.  Науковий керівник Дубовик В. Г.
39Автоматизована система керування магістрального конвеєра поверхневого комплексу вугільної шахтиМатеріали IV науково-технічної конференції магістрантів Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорського». 17-18 листопада 2021 р. Зб. наукових праць НН ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: НН ІЕЕ, 2021. – 241 с. стор. 142-146.Возний І. О.  Науковий керівник Дубовик В. Г.
40Оцінка ефективності сонячної електростанції
з використанням трекера управління
Матеріали IV науково-технічної конференції магістрантів Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорського». 17-18 листопада 2021 р. Зб. наукових праць НН ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: НН ІЕЕ, 2021. – 241 с. стор. 133-140.Барсукова К.І.  Науковий керівник Дубовик В. Г.
41Оцінка ефективності роботи насосної установки з регульованим електроприводомСвідоцтво про реєстрацію авторського права №110541 від 24.12.2021Дубовик В.Г., Зайченко С. В., Босак А. В., Коссе І. А.
42Особливості систем орієнтації  фотоелектричних  модулівСвідоцтво про реєстрацію авторського права №110542 від 24.12.2021Дубовик В.Г., Зайченко С. В., Босак А. В., Коровушкін В.О.
43Основні складові розрахунку ліфтової  підйомної  установкиСвідоцтво про реєстрацію авторського права №110543 від 24.12.2021Дубовик В.Г., Зайченко С. В., Босак А. В., Караульний К.Т.
44Device for control of asymmetry of power supply of  asynchronous electric motor  Modern research in world science. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. (May  15-17, 2022).  Lviv, Ukraine. 2022. 1785 p. Pp. 569-573. ISBN 978-966-8219-86-3.  Gorodetskyi Viktor G., Dubovyk Volodymyr G., Polishchuk Valentyna О., Barsukova Kateryna I. 
45Operating modes of ventilation and air conditioning systems according to energy efficiency criteriaМіжнародна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 68)” / Збірник тез доповідей: випуск 68 (м. Тернопіль, 7-8 червня 2022 р.). -Тернопіль. – 2022. – 106 с.  стор. 67 – 69.     Gorodetskyi Viktor, Dubovyk Volodimyr, Listovshchyk Leonid, Livishchenko Dmytro
46
Особливості системи діагностування стану
обладнання сонячної електростанції
Матеріали XIV науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорського». 2-3 червня 2022 р. Енергетика. Екологія. Людина. Збірник наукових праць НН ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського. – Київ: ІЕЕ, 2022. – 205 с.  стор. 95-98.  Барсукова К.І.  Науковий керівник Дубовик В. Г.
47Використання елементів сонячної електроенергетики для сталого будівництваМатеріали XIV науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорського». 2-3 червня 2022 р. Енергетика. Екологія. Людина. Збірник наукових праць НН ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського. – Київ: ІЕЕ, 2022. – 205 с.  стор. 126-131.  Коровушкін В.О.,  Науковий керівник Дубовик В. Г.
48   Управління процесами водневої енергетики
з використанням метану
Матеріали XIV науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорського». 2-3 червня 2022 р. Енергетика. Екологія. Людина. Збірник наукових праць НН ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського. – Київ: ІЕЕ, 2022. – 205 с.  стор. 135-139.  Маламан Д.О.  Науковий керівник Дубовик В. Г.
49Електромеханічне обладнання для захисту електроприводу від аварійних режимівМатеріали XIV науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорського». 2-3 червня 2022 р. Енергетика. Екологія. Людина. Збірник наукових праць НН ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського. – Київ: ІЕЕ, 2022. – 205 с.  стор. 151-155.  Спичак Д.В.  Науковий керівник Дубовик В. Г.
50Управління процесами водневої енергетики для технології з викориcтанням водиМатеріали XIV науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорського». 2-3 червня 2022 р. Енергетика. Екологія. Людина. Збірник наукових праць НН ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського. – Київ: ІЕЕ, 2022. – 205 с.  стор. 160-165.   Яцишина С.О.  Науковий керівник Дубовик В. Г.