ТОРОПОВ АНТОН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Доцент кафедри АЕМК

Освіта та науково-педагогічна діяльність:

Закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” у 2004 році за спеціальністю “Електромеханічні системи автоматизації і електропривод” та здобув кваліфікацію Магістр електромеханіки.

  • 2004-2007 – навчання в аспірантурі НТУУ “КПІ”
  • 2008-2010 – асистент кафедри комп’ютерної інженерії ВМУРОЛ “Україна”
  • 2010-2011 – асистент кафедри АУЕК НТУУ “КПІ”
  • 2011-2012 – старший викладач кафедри АУЕК НТУУ “КПІ”
  • з 2012 року по теперішній час доцент кафедри АЕМК

Кандидат технічний наук.

Наукові інтереси:

  •  Оптимізація систем управління електромеханічними об’єктами на базі програмованих логічних контролерів

Наукові профілі викладача:

Дисципліни, які викладає:

  •  Комп’ютерне управління технологічними процесами, експериментом, обладнанням.
  • Електропривод.

Відповідальний/на за певний напрям діяльності кафедри:

  •  Відповідальний за підготовку до ректорського контролю

Перелік основних публікацій:

1. Торопов А.В. Нечеткое управление электроприводом контура стабилизации усилия резания при наличии возмущений колебательного характера. /А.В. Торопов, А.В. Босак//Технічна електродинаміка, 2019-№4. – с.41-47 DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.04.041  (Scopus)

2. Печеник Н.В. Синтез квазиоптимального регулятора загрузки конвейера горнодобывающего предприятия с учетом запаздывания перемещения груза./Н.В. Печеник, А.В. Торопов, Л.В. Торопова// Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – Житомир:2018.- №1(81)-с.287-292; DOI – https://dx.doi.org/10.26642/tn-2018-1 (81)-287-292

3. Торопов А.В. Квазиоптимальное управление загрузкой конвейера на основе минимаксного критерия качества/А.В. Торопов, Л.В. Торопова//Науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія» -Київ:2018. №1-с.125-131. DOI – https://dx.doi.org/10.20535/1813-5420.1.2018.133068

4. Голодный И.М. Исследование пуска электропривода насоса дождевальной установки с функцией ограничения потребляемой мощности/И.М. Голодный, А.В.Торопов//Вісник Національного університету біоресурсів та природокористування. Серія: Техніка та енергетика АПК. Київ:2017. – №268- с.180-188.

5. Торопов А.В. Дослідження пуску компресора шарошкового бурового верстату з функцією обмеження струму/А.В. Торопов, Л.В. Торопова//Геоінженерія. 2021-№5. –с.24-29. DOI: https://doi.org/10.20535/2707-2096.5.2021.226676

Підвищення кваліфікації:

Контакти:

  • E-mail: a.toropov@kpi.ua