Історія кафедри

Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів є провідною в Україні з підготовки фахівців за освітньою програмою “Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Унікальність цієї підготовки полягає у комплексному поєднанні та синергетичному професійному результаті знань та умінь, що включають електротехнічні та мехатронні об’єкти (установки та комплекси з електричним, гідравлічним і пневматичним приводами), комп’ютерні, мікропроцесорні пристрої їх автоматизації, управління режимами роботи, самоконтролю параметрів функціонування, тестування і діагностування у різних технологічних процесах енергоефективних виробництв. Також на кафедрі здійснюється підготовка фахівців за трьома сертифікатними програмами: «Інженерне проєктування електротехнічних та мехатронних систем», «Інжиніринг та автоматизація водневих енергетичних систем і технологій», «Інжиніринг та автоматизація паливно-енергетичних систем і біоенергетичних технологій».

Витоки кафедри беруть свій початок з 1949 р., коли була започаткована кафедра гірничої електромеханіки на гірничому факультеті КПІ. Через необхідність реорганізації, відкриттям нових спеціальностей, підвищений попит на фахівців з автоматизації процесів гірничого виробництва розвиток підрозділу знайшов своє відображення у заснуванні у 1967 р. кафедри автоматизації гірничої промисловості (АГП), а в 1989 р. двох  кафедр – кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами (АУЕК), яку очолив д.т.н., проф. Чермалих В.М. (з 2006 р. – д.т.н., проф. Розен В.П.), та кафедру гірничої електромеханіки, яку очолив д.т.н., проф. Шевчук С.П. Подальший розвиток і об’єктивна необхідність системної інтеграції потенціалів науково-педагогічних колективів призвів до логічного об’єднання цих підрозділів, що сформувало у 2021 р. сучасну кафедру автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів (АЕМК).

У лютому 2022 р. у результаті конкурсу завідувачем кафедри було обрано відомого фахівця у галузі раціонального використання енергоресурсів, екологічно чистих енерготехнологій та енергоощадного використання традиційних і альтернативних моторних палив та екологістики у транспорті та енергетиці, академік Української нафтогазової академії, д.т.н., професора Бойченка Сергія Валерійовича. Науковим керівником кафедри став д.т.н., професор Розен В.П. Консультантом з питань стратегічного розвитку та дуальної світи став д.т.н., професор Шевчук С.П.

На сьогодні колектив кафедри складає 27 штатних науково-педагогічних працівників, з них – 6 докторів наук та 11 – кандидатів наук; 4 сумісники, з них – 3 доктора наук, 1 кандидат наук, ступінь Ph. D. здобувають 17 аспірантів (один із них з Китайської народної республіки).

Наукова діяльність кафедри представлена 6 науковими групами, що забезпечують розвиток основних наукових напрямів кафедри та зміцнення творчих зв’язків з провідними міжнародними науковими установами та організаціями.

У межах роботи наукових груп, за останні два десятиріччя здійснено широкий спектр досліджень з питань геомехатронних ресурсозберігаючих технологій, адаптивних ударно-хвильових систем, систем підвищення надійності та безпеки електротехнічних об’єктів, систем керування режимами електроспоживання об’єктами виробничої та муніципальної сфери, систем підвищення енергоефективності електротехнічних об’єктів, удосконалення технології електроприводу нового покоління, хіммотологічної надійності та енергоощадних технологій в енергетиці та транспорті (Зайченко С.В., Чермалих О.В., Сліденко В.М., Дубовик В.Г, Розен В.П., Бойченко С.В.).

Активному проведенню наукових досліджень сприяє створена спільно науково-дослідна (експериментальна) інтерактивна лабораторія діагностики експлуатаційних матеріалів в енергетиці та транспорті (науковий керівник – професор Бойченко С.В., завідувач лабораторії – кандидат технічних наук Шкільнюк І.О.). На базі лабораторії започатковано щорічний всеукраїнський з міжнародною участю конкурс наукових робіт студентів і молодих вчених «Інтелект молоді. Раціональне природокористування та новітні енергоефективні технології», а також міжнародну науково-технічну конференцію «Теорія та практика раціонального використання традиційнихі альтернативних паливно-мастильних матеріалів. Проблеми хіммотології».

З 2021 р. співробітники кафедри Лістовщик Л.К. та Сліденко В.М. розпочали виконання наукових досліджень за темою «Одночасне перетворення навколишнього тепла та небажаних вібрацій в електричну енергію шляхом нанотрибоелектрифікації під час інтрузії-екструзії незмочуваної рідини в нанопори». Дослідження, фінансовані у рамках розділу «Передова наука – Майбутні та нові технології» програми «Горизонт-2020» на 3,6 млн євро, виконуються спільно із міжнародною командою науковців, які представляють CIC energiGUNE (Іспанія), Феррарський університет (Італія), Сілезький університет (Польща), Бірмінгемський університет (Великобританія) та Tenneco (Бельгія). Проєкт спрямований на розробку до кінця 2024 року авангардного пристрою для утилізації втраченої вібраційної енергії та одночасного збору теплової енергії навколишнього середовища і перетворення їх в електроенергію з безпрецедентною ефективністю, що може використовуватися, наприклад, в електротранспорті. А з 2022 р. наукова група хіммотологічної надійності та енергоощадних технологій в енергетиці та транспорті була визнана переможцем серед науково-технічних розробок згідно наказу МОН від 17 червня 2022 р. №565 і розпочала виконання пріоритетних наукових досліджень за темою «Розроблення технології виробництва екологічно безпечних високооктанових авіаційних бензинів із вітчизняної сировини». Дослідження отримали зацікавленість і партнерську підтримку щодо спільного упровадження розробки на одному із провідних енергетичних компаній України ПАТ «УкраТатнафта». 

Представники кафедри є активними учасниками удосконалення процесів технічного регулювання, стандартизації та сертифікації в енергетичній сфері, паливно-заправних комплексів і технологій через участь к роботі технічних комітетів України ТК 48 «Енергозбереження», ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії», ТК 197 «Водневі технології», ТК 26 «Експлуатація авіаційної техніки».

Розробки кафедри є фіналістами конкурсів винаходів міністерства оборони України і Sikorsky Challenge 2018-2022.

     Останнім часом успішно розвивається наукова та педагогічна співпраця з Технічним університетом ЕСКІШЕХІР (Туреччина), Жешувським технологічним університетом (Польща), Ризьким технічним університетом (Латвія), Вільнюським технічним університетом (Литва), Технічним університетом КОШИЦЕ (Словаччина), університетом Сулеймана Демірлея (Suleyman Demirel University) (Туреччина), Варшавським авіаційним інститутом (Польща).

Співробітники та студенти є учасниками міжнародної програми академічної мобільності «Еразмус+» з університетами-партнерами:   Технічний університет ЕСКІШЕХІР, Вільнюський технічний університет.

З метою розвитку, зміцнення зав’язків з роботодавцями, а також для посилення рівня професійної підготовки освітнього ступеня «Магістр» на кафедрі започатковано дуальну освіту спільно з провідною енергетичною компанією України ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

Пріоритетними напрямами розвитку кафедри є удосконалення навчально-методичної та науково-дослідної роботи з використанням результатів наукових досліджень у напрямі фізичних процесів (електричних, механічних, пневматичних, гідравлічних, електрохімічних та ін.), що реалізуються в складових електротехнічних, електротехнологічних та мехатронних комплексах різних галузей виробництва, а також у сфері хіммотологічної надійності техніки та технологій традиційної та альтернативної енергетики, біоенергетики, водневих енерготехнологій та імплементацію в освітній і науковий процес кафедри міжнародних грантових програм, у т. ч. за програмами ЄС «HORIZON EUROPA».