Cертифікатні програми

Сертифікатна програма «Інженерне проектування електротехнічних та мехатронних систем»

27 січня 2022 р. на Методичній раді КПІ імені Ігоря Сікорського затверджено сертифікатну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Інженерне проектування електротехнічних та мехатронних систем».

Сертифікатну програму призначено для задоволення освітніх потреб студентів університету та зовнішніх слухачів, які мають потребу опанувати розв’язання спеціалізованих задач та практичних проблем з проектування об’єктів електротехніки та мехатроніки з використанням сучасних програмних засобів тривимірного моделювання та автоматизації.

Мета сертифікатної програми полягає в посиленні професійної підготовки  фахівців  за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» у сфері інженерного проектування електротехнічних та мехатронних систем у напрямах:

 • розробки математичних моделей мехатронних систем, їх підсистем та окремих елементів, та модулів різного фізичного принципу дії, в тому числі, цифрові, електромеханічні, гідравлічні, електрогідравлічні та електронні;
 • розробки електромеханічної частини робототехнічних комплексів, складання алгоритму керування роботами для подальшої реалізації його на системі числового програмного керування;
 • розробки та програмування високоякісного людино-машинного інтерфейсу при впровадженні систем візуалізації та контролю (SCADA-систем);
 • проектування електротехнічних комплексів з пристроями плавного пуску, а також здійснення інженерних розрахунків електромеханічних систем із сервоперетворювачами та пертворювачами частоти;
 • розробки кінематичних та математичних моделей мехатронних та робототехнічних систем, що враховують інформаційні, електромеханічні, гідравлічні, електрогідравлічні та електронні компоненти.

За результатами опанування слухачем освітніх компонентів сертифікатної програми, набуття певних професійних знань, умінь і навичок на основі здачі відповідних екзаменів та заліків видається сертифікат КПІ ім. Ігоря Сікорського за підписом проректора.

Детальна інформація про сертифікатну програму:


Сертифікатна програма «Інжиніринг та автоматизація водневих енергетичних систем і технологій»

Сертифікатна програма «Інжиніринг та автоматизація водневих енергетичних систем і технологій» розроблено як профілізаційну складову освітньої програми «Інжиніринг інтелектуальних
електротехнічних та мехатронних комплексів» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія» другого (магістерського) рівня здобувачів вищої освіти в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Мета сертифікатної програми полягає у посиленій підготовці фахівців енергетичного профілю у сфері інжинірингу водневих систем та технологій та поглиблення фахових компетентностей освітньої програми «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за напрямками:

 • отримання та використання нових видів енергоносіїв;
 • інжинірингової діяльності у сфері виробництва та використання водню;
 • акумулювання та зберігання водню;
 • підвищення енергоефективності електротехнічних комплексів в сфері використання водневих
  технологій;
  -використання сучасних енергозберігаючих технологій та можливості використання
  альтернативних джерел енергії для задоволення виробничих і побутових потреб.

Сертифікатна програма «Інжиніринг та автоматизація паливно-енергетичних систем і біоенергетичних технологій»

Сертифікатну програму «Інжиніринг та автоматизація паливно-енергетичних систем і біоенергетичних технологій» розроблено як профілізаційну складову освітньої програми «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія» другого (магістерського) рівня здобувачів вищої освіти в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Мета сертифікатної програми полягає у посиленій підготовці фахівців енергетичного профілю у сфері інжинірингу та автоматизації паливно-енергетичних систем і біоенергетичних технологій та поглиблення фахових компетентностей освітньої програми «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за напрямками: 

– забезпечення безперебійного обігу безпечної продукції паливно-енергетичного комплексу (моторних і інших енергетичних палив, мастильних матеріалів, технічних рідин тощо) у різних галузях енергетики.;

– виробництва, передачі енергії, виробленої із традиційної сировини та в альтернативних джерелах енергії;

– відбору сучасних специфічних мікробіологічних, біохімічних і біотехнологічних методів з метою дослідження метаболічних процесів у мікроорганізмах різних систематичних груп;

– роботи біоенергетичних, вітроенергетичних, гідроенергетичних , сонячних джерел енергії та джерел, що використовують традиційну сировину; – використання різних видів та джерел енергоносіїв, перетворення та побудови відповідних систем електромеханічного обладнання.