Гуртки

«Електромеханічні та мехатронні системи»

Метою створення гуртка є забезпечення сприятливих умов для ефективної науково-пізнавальної діяльності, розвитку та організації дозвілля студентів, їх інтелектуального та культурного виховання в студентському середовищі КПІ ім. Ігоря Сікорського. Основні науково-практичні завдання гуртка: – систематизація набутих теоретичних знань студентів у галузі моделювання мехатронних систем; – підготовка студентів до участі в наукових конкурсах, олімпіадах, наукових семінарах, конференціях, тощо; – […]

Читати

Гурток ГЕОТРОН

Робота гуртка ГЕОТРОН побудована на базі об’єднання відомостей з ряду різнорідних і відокремлених областей науки і техніки: геотронних систем, механіки, електротехніки, електромеханіки, мікроелектроніки, інформаційних технологій, силової електроніки та інших науково-технічних дисциплін. Основною метою створення ГЕОТРОН, як наукового гуртка є розробка принципово нових функціональних вузлів, блоків і модулів, що реалізують нові функції, які використовуються як основа […]

Читати

Студентський науковий гурток «Потенціал»

Гурток «Потенціал» створений у Навчально-науковому інституті енергозбереження та енергоменеджменту та працює в творчій атмосфері  кафедри автоматизації   електротехнічних та механотронних комплеків. Гурток у своїй діяльності керується принципами рівноправності його членів, самоврядування, відкритості й прозорості діяльності, органічного зв’язку науково-дослідної роботи з навчальним процесом. Гурток займається інженерними розробками, розробками стендів та дослідженням режимів  пристроїв які тісно пов’язані зі […]

Читати