II рівень (Магістр науковець)

  1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

1.1. Цикл загальної підготовки

Назва освітнього компонентаСилабус
Інтелектуальна власність та патентознавствоЗавантажити
Основи інженерії та технології сталого розвиткуЗавантажити
Практичний курс іншомовного наукового спілкуванняЗавантажити
Менеджмент стартап – проектів 
Педагогіка вищої школиЗавантажити
Математичні методи оптимізації 

1.2. Цикл професійної підготовки

Назва освітнього компонентаСилабус
Статистичне моделювання  електромеханічних систем Завантажити
Інжиніринг електротехнічних та мехатронних системЗавантажити
Інтелектуальні системи прийняття рішень Завантажити
Системи автоматизованого проектування
електромеханічних систем та комплексів
Завантажити
Надійність електротехнічних та мехатронних систем Завантажити
Комп’ютерне управління технологічними
процесами, експериментом, обладнанням
Завантажити
Віртуальні прилади інженерних досліджень Завантажити

Дослідницький (науковий) компонент

Назва освітнього компонентаСилабус
Наукова робота за темою магістерської дисертаціїЗавантажити
Науково-дослідна практика 
Виконання магістерської дисертації 
Нейронні мережі в управлінні електротехнічними
комплексами 
Завантажити

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти

2.1. Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з факультетського/кафедрального Каталогів)

Назва освітнього компонентаСилабус
Освітній компонент 1 Ф-Каталогу Завантажити
Завантажити
Освітній компонент 2 Ф-КаталогуЗавантажити 1
Завантажити 2
Освітній компонент 3 Ф-Каталогу Завантажити 1
Завантажити 2
Завантажити 3
Освітній компонент 4 Ф-КаталогуЗавантажити 1
Завантажити 2
Завантажити 3
Освітній компонент 5 Ф-Каталогу Завантажити
Завантажити
Освітній компонент 6 Ф-Каталогу 
Освітній компонент 7 Ф-КаталогуЗавантажити 1
Завантажити 2
Завантажити 3