II рівень (Магістр професійник)

  1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

1.1. Цикл загальної підготовки

Назва освітнього компонентаСилабус
Інтелектуальна власність та патентознавство Завантажити
Основи інженерії та технології сталого розвитку Завантажити
Практичний курс іншомовного ділового спілкування Завантажити
Менеджмент стартап – проектів 

1.2. Цикл професійної підготовки

Назва освітнього компонентаСилабус
Інжиніринг електротехнічних та мехатронних системЗавантажити
Інтелектуальні системи прийняття рішень Завантажити 
Системи автоматизованого проектування
електромеханічних систем та комплексів
Завантажити
Надійність електротехнічних та мехатронних систем Завантажити
Комп’ютерне управління технологічними процесами,
експериментом, обладнанням
Завантажити
Віртуальні прилади інженерних досліджень Завантажити

Дослідницький (науковий) компонент

Назва освітнього компонентаСилабус
Наукова робота за темою магістерської дисертаціїЗавантажити 
Практика 
Виконання магістерської дисертації 

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти

2.1. Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з факультетського/кафедрального Каталогів)

Назва освітнього компонентаСилабус
Освітній компонент 1 Ф-Каталогу Завантажити
Завантажити
Освітній компонент 2 Ф-КаталогуЗавантажити 1
Завантажити 2
Завантажити 3
Освітній компонент 3 Ф-Каталогу Завантажити 1
Завантажити 2
Завантажити 3
Освітній компонент 4 Ф-КаталогуЗавантажити 1
Завантажити 2
Освітній компонент 5 Ф-Каталогу Завантажити
Завантажити
Освітній компонент 6 Ф-Каталогу
Освітній компонент 7 Ф-КаталогуЗавантажити