Академічна доброчесність

Сьогодні з нашими студентами та викладачами завершили курс «Академічна доброчесність в європейському освітньому і науковому просторах: багатовимірна імерсивна модель». Курс проходить в рамках проєкту «AICE – With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe».
Проєкт AICE присвячений впровадженню кращого досвіду країн ЄС у забезпеченні академічної доброчесності в освітній діяльності закладів освіти, визначення ролі здобувачів освіти, викладачів та менеджменту університету у формуванні доброчесного освітнього середовища.

Нормативно-правові документи

Офіційні рекомендації

Регламентуючі документи КПІ ім. Ігоря Сікорського

Накази та розпорядження

Соціологічні дослідження КПІ ім. Ігоря Сікорського

Методичні матеріали

Освітні курси

 • Академічна доброчесність, програма підвищення кваліфікації для НПП / НТУУ «Київ. політех. ін-т ім. І. Сікорського», Укр. ін-т інформ. технологій в освіті. URL
 • Академічна доброчесність: онлайн-курс для вчителів старших класів: [онлайн-курс] / ED-ERA. URL
 • Квіт С., Чуканова С. Академічна доброчесність в університеті: [онлайн-курс] / ВУМonline. Доступний: 22.11.2018. URL
 • Academic Integrity: Values, Skills, Action: Online Courses / The University of Auckland is New Zealand’s, FutureLearn. URL

Корисні ресурси

 • Академічна доброчесність: Серія Інфобюлетенів / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project — SAIUP).: URL
 • Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. фонд «Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики»; за заг. ред. Т.В.Фінікова, А.Є.Артюхова. Київ: Таксон, 2016. 234 с. URL
 • Артюхов А. Університетська система дотримання академічної доброчесності: нормативна база or/and/versus дієві механізми: вебінар / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP, СумДу. URL
 • Десять принципів академічної доброчесності для викладачів / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. URL
 • Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах / Є. Стадний, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP). URL
 • Дроздов В. Академічна доброчесність: від теорії до практики: вебінар / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. URL
 • Фундаментальні цінності академічної доброчесності: переклад українською / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. URL
 • Академічна доброчесність: студентські ініціативи: матеріали вебінару / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. – 2020. – 31 серп. URL
 • Академічна доброчесність vs Карантин / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. – 2020. – 8 трав. URL
 • Академічна доброчесність в університетах: цифри / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. – 2020. – 26 серп. URL
 • Дроздов В. Не карати, а навчати: практичні поради щодо формування культури академічної доброчесності у студентів / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. – 2020. – 18 серп. URL
 • Ніколаєв Є. Короткі поради: Як написати тези до доповіді чи дипломної роботи? / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. – 2020. – 15 черв. URL
 • Ніколаєв Є. Політика університетів із запобігання студентському плагіату: матеріали вебінару /  Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. – 2020 – 23 квіт. URL
 • Опитування студентів як інструмент забезпечення якості освіти / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. – 2020. – 29 жовт. URL
 • Прес-конференція “Презентація проєкту “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти” / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. – 2020. – 23 жовт. URL
 • Проєкт “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти” – Academic IQ / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. – 2020. – 6 жовт. URL
 • П’ять цікавих фактів про академічну доброчесність / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. – 2020. – 20 лип. URL
 • Романцова Б. Короткі поради: Написання огляду літератури: інформ. відео / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. – 2020. – 28 серп. URL
 • Романцова Б. Короткі поради: Редагування наукових текстів: інформ. відео / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. – 2020. – 11 черв. URL
 • Чапайло Я., Тимочко Т. Академічна доброчесність як політика ЗВО: матеріали вебінару / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. – 2020. – 6 трав. URL

Чуканова С. Короткі поради: Оформлення списків джерел. Цитування та посилання: інформ. відео / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. – 2020. – 6 трав. URL