Анкетування (магістри)

Мета опитування – оцінити зв’язок між діяльністю викладача і результатами цієї діяльності, що проявляються у засвоєнні студентами життєво необхідних і професійних компетенцій, рівні їхньої культури, ерудиції, умінні використовувати теорію на практиці; виявити через прямий зв’язок зі студентами проблемні аспекти у наданні освітніх послуг із навчальних дисциплін, недоліки у роботі викладачів, врахування яких сприятиме підвищенню якості викладання .

Процедура опитування щодо стану навчального процесу на кафедрі АЕМК допомагає отримати інформацію про:

− ставлення здобувачів вищої освіти до проблем організації та ведення освітнього процесу;

− критерії оцінювання здобувачами вищої освіти стану освітньої діяльності науково-педагогічних працівників;

− шляхи підвищення якості навчального процесу, зокрема навчальної діяльності викладачів кафедри АЕМК.

Опитування здобувачів

Анкети щодо покращення якості надання освітніх
послуг за 1 семестр 2021-2022 н.р.
Перейти
Результати анкетування щодо покращення якості
надання освітніх послуг за 1 семестр 2021-2022 н.р.
 
Анкети щодо покращення якості надання освітніх
послуг за 2 семестр 2021-2022 н.р.
Перейти
Результати анкетування щодо покращення якості
надання освітніх послуг за 2 семестр 2021-2022 н.р.
 
Результати опитування СОЦІО+ за 2021-2022 н.р. 
Протокол засідання робочої групи з розробки та
оновленні ОПП від 5.06.22 р.
 
Витяг з протоколу засідання кафедри № 5
від 02.11. 2022 р. щодо обговорення та врахування
результатів опитування здобувачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти за
2021-2022 н.р.
Анкети щодо покращення якості надання освітніх
послуг за 1 семестр 2022-2023 н.р.
Перейти
Результати анкетування щодо покращення якості
надання освітніх послуг за 1 семестр 2022-2023 н.р.
 
Анкети щодо покращення якості надання освітніх
послуг за 2 семестр 2022-2023 н.р.
Перейти
Результати анкетування щодо покращення якості
надання освітніх послуг за 2 семестр 2022-2023 н.р.
 
Результати опитування СОЦІО+ за 2022-2023 н.р. 
Протокол засідання робочої групи з розробки та
оновленні ОПП від 25.06.23 р.
 
Витяг з протоколу засідання кафедри №19
від 28.06.23
 

Опитування роботодавців, випускників

Анкети щодо опитування роботодавцівПерейти
Аналіз результатів анкетування щодо опитування
роботодавців
Витяг з протоколу засідання кафедри №6 від
23 листопада 2022 р.  щодо обговорення та врахування
результатів опитування роботодавців за 2022-2023 н.р.