Анкетування здобувачів вищої освіти

Мета опитування – оцінити зв’язок між діяльністю викладача і результатами цієї діяльності, що проявляються у засвоєнні студентами життєво необхідних і професійних компетенцій, рівні їхньої культури, ерудиції, умінні використовувати теорію на практиці; виявити через прямий зв’язок зі студентами проблемні аспекти у наданні освітніх послуг із навчальних дисциплін, недоліки у роботі викладачів, врахування яких сприятиме підвищенню якості викладання .

Процедура опитування щодо стану навчального процесу на кафедрі АЕМК допомагає отримати інформацію про:

− ставлення здобувачів вищої освіти до проблем організації та ведення освітнього процесу;

− критерії оцінювання здобувачами вищої освіти стану освітньої діяльності науково-педагогічних працівників;

− шляхи підвищення якості навчального процесу, зокрема навчальної діяльності викладачів кафедри АЕМК.

Анкети щодо покращення якості надання освітніх послуг
за 1 семестр 2021-2022 н.р.
Перейти
Результати анкетування щодо покращення якості надання
освітніх послуг за 1 семестр 2021-2022 н.р.
Аналіз результатів анкетування щодо покращення якості
надання освітніх послуг (1 семестр 2021-2022 н.р.)
Анкети щодо покращення якості надання освітніх послуг
за 2 семестр 2021-2022 н.р.
Перейти
Результати анкетування щодо покращення якості надання
освітніх послуг за 2 семестр 2021-2022 н.р.
Аналіз результатів анкетування щодо покращення якості
надання освітніх послуг (1 семестр 2021-2022 н.р.)
Результати анкетування щодо покращення якості надання
освітніх послуг за 1 семестр 2022-2023 н.р., проведеного
навчально-науковим центром прикладної соціології
«СОЦІО+»