Вибір дисциплін

Детальна інформація про правила й порядок обрання освітніх компонентів студентами надана у Положенні про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського. Текст документу розміщено за посиланням.

Організація вибору ОК друго (магістерського) рівня ВО на 2 семестр 2023-2024 н.р.

Каталоги вибіркових дисциплін 2024-2025 н.р.

Ф-каталоги вибіркових освітніх компонентів
освітньо-професійної програми «Інжиніринг
інтелектуальних електротехнічних та мехатронних
комплексів» за першим (бакалаврським) рівнем
вищої освіти за спеціальністю 141
«Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка»
завантажити

Ф-каталоги вибіркових освітніх компонентів
освітньо-професійної програми «Інжиніринг
інтелектуальних електротехнічних та мехатронних
комплексів» за другим (магістерським) рівнем вищої
освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка»
  завантажити
Ф-каталоги вибіркових освітніх компонентів
освітньо-наукової програми «Енергетичний
менеджмент, електропостачання та інжиніринг
електротехнічних комплексів» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти за
спеціальністю 141 «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка»
завантажити
Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-Каталог)
вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної
підготовки освітніх програм першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти
завантажити
Результати обрання вибіркових навчальних
дисциплін на 2022/2023 навчальний рік
завантажити