Наукові студентські гуртки

Електромеханічні та мехатронні системи

Керівник: к.т.н., доц. Лістовщик Л.К.

listovshchyk.leonid@lll.kpi.ua


Гурток ГЕОТРОН

Керівник: д.т.н., проф. Зайченко С.В.

stefanzaichenko-iee@lll.kpi.ua


Студентський науковий гурток «Потенціал»

Керівник: ст. викл. Дубовик В.Г.

processor.w-iee@lll.kpi.ua