«Електромеханічні та мехатронні системи»

Метою створення гуртка є забезпечення сприятливих умов для ефективної науково-пізнавальної діяльності, розвитку та організації дозвілля студентів, їх інтелектуального та культурного виховання в студентському середовищі КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Основні науково-практичні завдання гуртка:

– систематизація набутих теоретичних знань студентів у галузі моделювання мехатронних систем;

– підготовка студентів до участі в наукових конкурсах, олімпіадах, наукових семінарах, конференціях, тощо;

– активізація творчих здібностей студентів при написанні наукових робіт, що визначає готовність до створення принципово нових ідей, які відрізняються від традиційних;

– розвинення здатностей до узагальнення, аналізу та презентації результатів власної науково-дослідницької діяльності шляхом публікації результатів наукових досліджень, доповідей на конференціях, конкурсах, тощо;

– підвищення рівня використання інформаційних джерел для наукового пошуку;

– розширення системи знань студентів, безперервне підвищення їх інтелектуального рівня шляхом самоосвіти;

– вміння реалізувати результати наукових досліджень в розробці діючих макетів та обладнання електротехніки та мехатроніки.

Приклади опублікованих наукових досліджень

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31702

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31710

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31697

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31695

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31702

Приклади реалізованих проектів

Дуже важливим є практична реалізація студентами їх теоретичних наробок. Це дає можливість взяти участь в більшості стадій життєвого циклу виробу – від ідеї, через аналітичні дослідження до проектування, далі – виготовлення, монтування та експлуатація.

Проект вітротурбіни з вертикальною віссю обертання. Разом з відносно невеликим к.к.д.,  така конструкція є простою, відсутні ковзаючі струмоз’ємні контакти, наявна незалежність вихідних характристик вітротурбіни від поривів і напрямку вітру та інше. Для студентів такий об’єкт в першу чергу цінний поєднанням в ньому електричної частини, механічної та електронної. Кожна з частин має можливість бути дослідженою в реальних умовах, результати проаналізовані та створені рекомендації щодо вибору національних параметрів.

Вітротурбіна з вертикальною віссю обертання, вид з вулиці
Вітротурбіна з вертикальною віссю обертання, вид з даху

Проект створення фрезерного компактного пристрою для роботи з листовими м’якими матеріалами. Цей проект є типовим мехатронним пристроєм і викликає цікавість навіть у студентів гуманітарного профілю. Адже в проекті присутні всі ознаки мехатроніки – електрична, електронна, механічна частини, плюс програмний продукт. Розроблення, проектування, складання та налаштування такої системи є довгий, але цікавий процес. Проект ще незакінчений і є багато над чим попрацювати як в теоретичному так і в практичному плані.

Зібрана вісь Z
Пристрій в зборі