Компанія СВ Альтера

В рамках дії договору про співробітництво між компанією «СВ Альтера» та кафедрою автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів НН ІЕЕ КПІ ім.І.Сікорського бу проведений онлайн – семінар на тему «Сучасні перетворювачі частоти WEG як важливий елемент систем керування технологічними процесами». Слухачами семінару були студенти першого курсу магістратури, ща навчаються за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

На кафедрі автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів вже довгий час в науково-дослідницькій роботі успішно використовуються напівпровідникові перетворювачі виробництва компанії WEG. Їх широкі інтерфейсні можливості дозволяють реалізувати різні алгоритми керування двигуном та отримувати графіки перехідних процесів в реальному часі.

Сучасна промисловість підвищує вимоги до сучасних перетворювачів частоти з точки зору функціональності.  Для забезпечення цих вимог компанією WEG були розроблені нові серії перетворювачів CFW300 та CFW500, що завдяки своїй модульності можуть вирішувати найрізноманітніші технологічні задачі. При цьому значно спрощується процедура інтеграції перетворювачів в існуючу систему автоматизації або розробки нової.

Семінар провів інженер компанії «СВ Альтера» з напрямку електроприводу, к.т.н. Антон Торопов. На семінарі було розглянуто особливості конфігурування перетворювачів частоти із спеціалізованого програмного забезпечення, можливості побудови простих систем автоматизації із використанням вбудованого програмованого логічного контролера, процедуру вводу в експлуатацію подібного обладнання.

Студенти виявили велику зацікавленість у представленому матеріалі, оскільки він повністю відповідає тематиці освітньо-професійної  програми «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів». Особливу зацікавленість студенти проявили щодо процедури програмування контролерів з використанням мови релейно – контакторних схем, інтерфейсів обміну даними та підключення перетворювачів.

 В свою чергу представником компанії «СВ Альтера» був відмічений високий рівень технічної освіти студентів, що спонукає до подальшої плідної співпраці з кафедрою.