Компанія СВ Альтера

Взаємодія із роботодавцями є важливим аспектом підготовки спеціалістів з автоматизації в сучасних умовах. Тому, в рамках діючого договору про співробітництво між компанією «СВ Альтера» та кафедрою автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів НТУУ «КПІ ім.Ігоря Сікорського» відбувся семінар на тему «Сучасні перетворювачі частоти Lenze та особливості їх налаштування». Семінар, внаслідок існуючого воєнного стану,  відбувався дистанційно в ZOOM, проте викликав велику зацікавленість в студентів кафедри автоматизації. Під час проведення семінару технічний спеціаліст компанії «СВ Альтера» Антон Торопов розповів про існуючі перетворювачі частоти, їх структуру та параметри налаштування.

Завдяки зручному представленню структури програмної частини перетворювача він пояснив про особливості налаштування перетворювачів Lenze для роботи із конкретними двигунами, а також процедуру налаштування регуляторів швидкості і струму за графіками параметрів роботи двигуна. При цьому він відзначив важливість вивчення таких дисциплін, як «Електропривод» і «Теорія автоматичного керування» для розуміння процедури налаштування сучасного пертворювача частоти.

Демонстрація працездатності налаштованого перетворювача здійснювалась на спеціальному стенді, розробленому технічним відділом «СВ Альтера». Цей стенд дозволяє порівнювати якість регулювання швидкості обертання двигуна при роботі від перетворювачі частоти Lenze різних серій і алгоритмів керування швидкістю.

Крім того, в рамках проведення семінару співробітник «СВ Альтера» і випускник нашої кафедри Євген Скуратовський розказав про сучасні асинхронні двигуни, особливості їх вимору згідно конструктивних вимог та особливості поєднання з виконавчими механізмами.

Наприкінці семінару студенти відзначили доступність викладеного матеріалу і подякували за цікавий семінар. Представники компанії, в свою чергу, відповіли на запитання студентів і побажали подальших успіхів в навчанні.

09.06.2022 Відбувся семінар для студентів НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»