Конференції кафедри

Теорія і практика раціонального використання
традиційних і альтернативних
паливно-мастильних матеріалів
http://chemmotology.kpi.ua