Магістерські дисертації та дипломні роботи

Матеріали IV науково-технічної конференції магістрантів (за результатами дисертаційних досліджень магістрантів) Присвяченої 75-річчю навчально-наукового Інституту енергозбереження та енергоменеджменту: