Навчання у Вищій школі міста Нант

Докшина Софія Юріївна

З 01.09.2018 по 31.01.2019 року студентка Докшина Софія Юріївна, гр. ОА-71мн паралельно з навчанням на кафедрі АУЕК проходила навчання за програмою обміну студентів  у Вищій школі міста Нант (Франція).

”Навчання у Вищій школі міста Нант –  цікаве та активне. Зокрема, не має чіткого розмежування на лекції та практичні заняття. Викладач розповідає частину теми, дає завдання та відповідає на запитання. Завдяки цьому, більшість матеріалу добре засвоюється на занятті” – висловлює своє перше враження від навчання Софія.

Софія навчалась за напрямом Industrial Engineering: Agile Factory Management (програмою промислова інженерія – гнучке управління підприємством). Ця спеціалізація спрямована на розвиток конкретних компетенцій, присвячених гнучкому і реконфігурованому керівництву підприємством. Вивчаються фундаментальні підходи до проектування та моделювання фабрик, а також оцінка ефективності. Після закінчення курсу студенти набувають навички у моделюванні виробничих систем, оптимізації стратегії управління виробничими системами та застосовування нових методів оцінки на основі моделювання та оптимізації, враховуючи різні види показників (екологічні, соціальні, економічні), що пов’язані з маневреними фабриками.

Розповімо коротко про ключові дисципліни.

Enterprise modeling. На заняттях з цієї дисципліни майбутні фахівці навчаються будувати логічні зв’язки різних систем/робітників на підприємстві, та їх функції. Це досягається за рахунок вивчення програмних додатків UML та IDEF; вивчення логіки побудови логічних діаграм.

Optimization methods. У даному курсі розглянуто головні цілі оптимізації, математичний апарат, що використовується у оптимізації, задачі лінійної оптимізації , зроблено загальний огляд нелінійної оптимізації. На практиці значна увага приділялась розв’язанню задач лінійної оптимізації за допомогою додатку Solver програми Excel, а також за допомогою мовою програмування Python.

Simulation. У даній дисципліні вивчалось моделювання робочого процесу на підприємстві у програмному додатку Flexim. Зокрема Софія виконувала роботу по моделюванню фабрики виготовлення шоколадних яєць.

Модель роботи фабрики з виготовлення шоколадних яєць у додатку Flexsim, яку розробила Софія

Production management. Заняття проводились в університеті IUT de Nantes – Campus La Fleuriaye. На перших заняттях було проведену екскурсію по лабораторії університету. У лабораторії розробляють різноманітних роботів, виготовляють різні запчастини (наприклад, основа байдарки), їх проекти щороку приймають участь у державних конкурсах

Нижче можна побачити декілька світлин з навчання у Вищій школі міста Нанту, якими поділилась Софія.

Варто відзначити, що спосіб викладання у Вищій школі міста Нант дещо відрізняється від викладання у КПІ ім. Ігоря Сікорського. Зокрема, час відведений на заняття дві години, а не півтори. Предмети вивчаються не разом на весь семестр, а йдуть у певній послідовності. Та кожен наступний предмет має чіткий зв’язок з попереднім. Спосіб оцінювання також дещо відрізняється, окрім звичних оцінок: A, B, C, є проміжні, наприклад : А+ ,А, А-.

Реєстраційна форма для абітурієнтів
Молодий вчений року
Центр міжнародної освіти
Відділ академічної мобільності
Що таке інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів

Матеріально-технічне забезпечення кафедри АЕМК