Наукові групи

Код НГПІБНазва НГНаукова Школа
ІЕЕ-05Розен
Віктор
Петрович
Система
підвищення
енергоефективності
електротехнічних
об’єктів
Управління
ефективністю
енерговикористання
процесів об’єктів
виробничої та
муніципальної
сфери
ІЕЕ-07Босак
Алла
Василівна
Система
підвищення
енергоефективності
електротехнічних
об’єктів
Управління
ефективністю
енерговикористання
процесів об’єктів
виробничої та
муніципальної
сфери
ІЕЕ-09Зайченко
Стефан
Володимирович
Геомехатронні
системи
ресурсозберігаючих
технологій
Мехатронні
електромеханічні
системи і комплекси
енергоємних
виробництв
ІЕЕ-10Сліденко
Віктор
Михайлович
Адаптивні ударно-
хвильові системи
Мехатронні
електромеханічні
системи і
комплекси
енергоємних
виробництв
ІЕЕ-21Бойченко
Сергій
Валерійович
Хіммотологічна
надійність та
енергоощадні
технології в
енергетиці та
транспорті
Хіммотологія в
енергетиці та
транспорті