Програма комплексного атестаційного екзамену

Програма комплексного атестаційного екзамену здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» за освітньо-професійною програмою – «Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів» спеціальності 141- «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Реєстраційна форма для абітурієнтів
Молодий вчений року
Центр міжнародної освіти
Відділ академічної мобільності
Що таке інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів

Матеріально-технічне забезпечення кафедри АЕМК