Проекти міжнародного співробітництва

Міжнародний проєкт програми ЄС HORIZON 2020 GRANT AGREEMENT №101017858 (ELECTRO-INTRUSION PROJECT)

Назва роботи: «Simultaneous transformation of ambient heat and undesired vibrations into electricity via nanotriboelectrification during non-wetting liquid intrusion-extrusion into-from nanopores (Одночасне перетворення теплоти навколишнього середовища та небажаних вібрацій в електроенергію за допомоги нанотрибоелектрифікації під час інтрузії/ екструзії рідини, що не змочує, в нанопори/ з нанопор)».
Термін дії: 48 міс. (4 роки).

Україну в Міжнародному консорціумі представляє навчально-наукова лабораторія термомолекулярної енергетики (НН Лаб. ТМЕ), ІЕЕ, а також співробітники кафедри АЕМК ІЕЕ (д.т.н. В.М.Сліденко, к.т.н. Л.К.Лістовщик, пров. інж. В.С.Лесик).
Протягом 2021 рр. проведено наступні наукові дослідження та отримано наступні результати:


• У 2021 році почалось виконання міжнародного проекту за програмою HORIZON 2020. Команда КПІ є лідером у робочому пакеті №4 проєкту.


• Відповідно до Грантової Угоди проєкту, співробітники прийняли участь у розробці-відтворенні експериментального електростенду з 5-ма електро-комірками та у серії експериментальних досліджень електроефектів, що виникають під час процесів інтрузії-екструзії в гетерогенних ліофобних системах як робочих тілах для НТЕ-амортизатора; також отримано базові характеристики амортизатора-аналога.

• Взято участь у 2-х Генеральних асамблеях проєкту (М6 та М12) за піврічними та річними результатами роботи (он-лайн).


• За результатами роботи 1 етапу проєкту, який збігається з календарним 2021 роком, 17 лютого 2022 р відбувся захист робіт у складі всього Консорціуму перед офіційними кураторами та експертами Євросоюзу. Результати роботи схвалено.