Розклад консультацій комплексного атестаційного екзамену

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)
Спеціальність – 141- «Енергетика, електротехніка та електромеханіка»
Освітньо-професійна програма – «Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів»

Реєстраційна форма для абітурієнтів
Молодий вчений року
Центр міжнародної освіти
Відділ академічної мобільності
Що таке інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів

Матеріально-технічне забезпечення кафедри АЕМК