Література

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ У ГІРНИЧІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

В.С. Лісовський, О.М. Закладний, М.Г. Борисюк,
Я.М. Гуманюк, А.М. Ковальчук
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАСОБАМИ ПРОМИСЛОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ
О.М. Закладний, А.В. Праховник, О.І. Соловей

КУРС МИНИ-ЛЕКЦИЙ “ЭЛЕКТРОПРИВОД”

Закладной О.М., Закладной О.О.

ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС “ОСНОВИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА”

Закладний О.М.,

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО КУРСУ “ЭЛЕКТРОПРИВОД”
Закладной А.Н., Закладной О.А

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ Частина 1

Праховник А.В., Суходоля О.М., Денисюк С.П., Прокопенко В.В.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ВЕНТИЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ МОНОГРАФИЯ

Закладной А.Н., Закладной О.А

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ З ПРИКЛАДАМИ ТА ІЛЮСТРАЦІЯМИ

Прокопенко В.В., Закладний
О.М., Кульбачний
П.В.

ЕЛЕКТРОПРИВОД

Закладний О.М., Прокопенко В.В., Закладний О.О.

АРХІТЕКТУРА КОМП`ЮТЕРА

Матвієнко М.П., Розен В.П., Закладний О.М.

Лабораторний практикум Автоматизація технологічних процесів

Rar archive

Методичні вказівкидокомпютерного практикуму ТАК-1

Rar archive

fd

fd

ff

f

ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ:
ЛІНІЙНІ СИСТЕМИ
РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ:
ЛІНІЙНІ СИСТЕМИ
КУРСОВА РОБОТА

 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, УСТАНОВОК І КОМПЛЕКСІВ-2. АВТОМАТИЗАЦІЯ

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Rar archive