Освітні компоненти

Каталоги вибіркових освітніх компонентів

Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-Каталог)
вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної
підготовки освітніх програм першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти
Ф-каталог вибіркових освітніх компонентів
освітньо-професійної програми «Інжиніринг
інтелектуальних електротехнічних та мехатронних
комплексів» за першим (бакалаврським) рівнем
вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка»

Силабуси освітніх компонентів на 2023-2024 навчальний рік

Обов’язкові освітні компоненти циклу загальної підготовки

Код ОКНазва ОКСилабусПерсональна
сторінка
викладача
Показники
викладача
ЗО 01
(2022)
Українська мова за
професійним
спрямуванням
Динікова Л.Ш.
ЗО 02
(2022)
Історія науки і технікиЧолій С.В.
ЗО 03
(2022)
Основи здорового
способу життя
Добровольський В. Е.
ЗО 04.1
(2022)
Практичний курс іноземної
мови. Частина 1
Семида О.В.
ЗО 04.2
(2022)
Іноземна мова.
Практичний курс іноземної
мови ІІ
Кравченко Т. В.
Семида О.В.


ЗО 05
(2019)
Охорона праці та
цивільний захист
Третякова Л.Д.
ЗО 06
(2021)
ПравознавствоСпівак І.В.
ЗО 07
(2021)
Вступ до філософіїПотіщук О.О.
ЗО 08
(2021)
Промислова екологіяБроницький В.О.
ЗО 09.1
(2021)
Іноземна мова професійного
спрямування. Практичний
курс
іноземної мови
професійного
спілкування І
Кравченко Т. В.
ЗО 09.2
(2019)
Іноземна мова професійного
спрямування. Практичний
курс іноземної мови
професійного
спілкування ІІ
Кравченко Т. В.
ЗО 10.1
(2022)
Вища математика.
Частина 1
Могильова В.В.
ЗО 10.2
(2022)
Вища математика.
Частина 2
Могильова В.В.
ЗО 11.1
(2022)
Загальна фізика.
Частина 1
Братусь Т.І.
ЗО 11.2
(2022)
Загальна фізика.
Частина 2
Братусь Т.І.
ЗО 12.1
(2022)
Обчислювальна
техніка та
програмування.
Частина 1
Поліщук В.О.
ЗО 12.2
(2022)
Обчислювальна
техніка та
програмування.
Частина 2 
Поліщук В.О.
ЗО 13
(2022)
Інженерна графікаГолова О.О.
ЗО 14
(2022)
Технічна механікаАлексейчук О.М.
ЗО 15
(2022)
Електротехнічні матеріалиКириленко В.М.
ЗО 16
(2021)
Основи метрології та
електричних
вимірювань
Щербань А.П.
ЗО 17.1
(2022)
Теоретичні основи
електротехніки.
Частина 1 


Перетятко Ю.В.
Святненко В.А.

ЗО 17.2
(2021)
Теоретичні основи
електротехніки.
Частина 2 
Перетятко Ю.В.
ЗО 18
(2021)
Електричні машиниКотлярова В.В.
ЗО 19
(2021)
Електрична частина
станцій та підстанцій
Калінчик В.П.
ЗО 20
(2021)
ЕлектроприводТоропов А.В.
ЗО 21
(2021)
Електричні мережі та
системи
Мейта О.В.
ЗО 22
(2019)
Релейний захист та
автоматизація
енергосистем

Мейта О.В.

Обов’язкові освітні компоненти циклу професійної підготовки

Код ОКНазва ОКСилабусПерсональна
сторінка
викладача
Показники
викладача
ПО 01
(2021)
Основи
електромехатроніки 
Торопов А.В.
ПО 02
(2021)
Основи цифрової  та
аналогової схемотехніки
Прядко С.Л.
ПО 03
(2021)
Автоматизований
електропривод машин
та установок
Мугенов Д.Д.
ПО 04
(2021)
Курсовий проєкт з
автоматизованого
електропривода машин
та установок.
Мугенов Д.Д.
ПО 05
(2021)
Теорія автоматичного
керування
електротехнічних
комплексів та
мехатронних систем
Кулаковський Л.Я.
ПО 06
(2021)
Курсова робота з
теорії автоматичного
керування
електротехнічних
комплексів та
мехатронних систем.
Кулаковський Л.Я.
ПО 07Електрообладнання та
електропостачання
машин і установок
електротехнічних
комплексів 
Мейта О.В.
ПО 08Електрообладнання та
електропостачання
машин і установок
електротехнічних
комплексів.
Курсова робота 
Мейта О.В.
ПО 09Енерго – та
ресурсоощадні
установки 
Шевчук С.П.
ПО10
(2021)
Курсова робота з
енерго – та
ресурсоощадних
установок
Шевчук С.П.
ПО11Нелінійні задачі та
ідентифікація
електротехнічних та
мехатронних
комплексів 
Сліденко В.М.
ПО 12Нелінійні задачі та
ідентифікація
електротехнічних та
мехатронних
комплексів.
Курсовий проєкт 
Сліденко В.М.
ПО 13
(2021)
Транспортні системи
електромеханічних
комплексів 
Зайченко С.В.
ПО 14Моделювання
електротехнічних та
мехатронних систем
Данілін О.В.
ПО 15
(2021)
Цифрові та нелінійні
системи керування
електротехнічними
комплексами
Босак А.В.
ПО 16
(2021)
Гідравліка та
гідропневмопривод
Шевчук С.П.
ПО 17
(2019)
Переддипломна
практика
Городецький В.Г.
ПО 18
(2019)
Дипломне
проектування
Босак А.В.

Вибіркові освітні компоненти циклу загальної підготовки

Назва ОКСилабус
Загальноуніверситетська дисципліна за вибором студента 1
Загальноуніверситетська дисципліна за вибором студента 2

Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки

Вибіркові освітні компоненти, які вивчаються на 2 курсі

Назва ОКВикладачСилабус
Елементи теорії функцій
комплексної змінної
Могильова В.В.Завантажити
Комп’ютерна графікаПоліщук В.О.Завантажити
Промислова електронікаЮрченко О.М.Завантажити
Технологія виробництва
електричної енергії
Дубровська В.В.Завантажити

Вибіркові освітні компоненти, які вивчаються на 3 курсі

Назва ОКВикладачСилабус
Автоматизація технологічних
процесів
Дубовик В.Г.Завантажити
Програмні засоби тривимірного
моделювання
Лістовщик Л.К.Завантажити
Методи синтезу мехатронних системПоліщук В.О.Завантажити
Проектування систем
електропостачання
Босак А.В.Завантажити
Моделювання мехатронних системДанілін О.В.Завантажити
Автоматизація управління
промисловими об’єктами
Дубовик В.Г.Завантажити
Машини та обладнання нафтогазових
виробництв
Лістовщик Л.К.Завантажити
Компоненти систем контролю та
керування технологічним процесом
Дубовик В.Г.Завантажити
Синтез мікропроцесорних
пристроїв
Прядко С.Л.Завантажити
Основи мехатроніки та
робототехніки
Торопов А.В.Завантажити

Вибіркові освітні компоненти, які вивчаються на 3 курсі (прискорена форма навчання)

Назва ОКВикладачСилабус
Електромехатронні системи
відновлювальних джерел
електроенергії
Босак А.В.Завантажити
Мікропроцесорні пристрої
мехатронних комплексів
Городецький В.Г.Завантажити
Системи обліку електричної
енергії
Терентьєв О.М.Завантажити

Вибіркові освітні компоненти, які вивчаються на 4 курсі

Назва ОКВикладачСилабус
Організація діяльності
підприємства
Шевчук Н.А.Завантажити
Електромехатронні системи
відновлювальних джерел
електроенергії
Босак А.В.Завантажити
Мікропроцесорні пристрої
мехатронних комплексів
Городецький В.Г.Завантажити
Технологія автоматизації об’єктів і
споруд цивільної призначеності
Майданський І.Я.Завантажити
Системи технічного діагностування
електротехнічних комплексів
Зайченко С.В.Завантажити