Освітні компоненти освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів» 2022 року

Нормативні освітні компоненти

1.1. Цикл загальної підготовки

КодКомпоненти освітньої
програми (навчальні
дисципліни, курсові
проекти/роботи,
практики,
кваліфікаційна
робота)
Кількість
кредитів
ЄКТС
Форма
підсумкового
контролю
Завантажити
(Силабус)
ЗО1Українська мова
за професійним
спрямуванням
2ЗалікСилабус
ЗО2Історія науки і
техніки
2ЗалікСилабус
ЗО3Основи здорового
способу життя
3ЗалікСилабус
ЗО4.1Практичнй курс
іноземної мови
Частина 1
3ЗалікСилабус
ЗО4.2Практичнй курс
іноземної мови
Частина 2
3ЗалікСилабус
ЗО5Охорона праці та
цивільний захист
4ЗалікСилабус
ЗО6Правознавство1ЗалікСилабус
ЗО7Вступ до філософії2ЗалікСилабус
ЗО8Промислова
екологія
2ЗалікСилабус
ЗО9.1Практичний
курс іноземної
мови
професійного
спрямування
Частина 1
3ЗалікСилабус
ЗО9.2Практичний
курс іноземної
мови
професійного
спрямування
Частина 2
3ЕкзаменСилабус
ЗО10.1Вища математика
Частина 1
8ЕкзаменСилабус
ЗО10.2Вища математика
Частина 2
7ЕкзаменСилабус
ЗО11.1Загальна фізика
Частина 1
5,5ЕкзаменСилабус
ЗО11.2Загальна фізика
Частина 2
3,5ЕкзаменСилабус
ЗО12.1Обчислювальна
технiка та
програмування
Частина 1
5,5ЕкзаменСилабус
ЗО12.2Обчислювальна
технiка та
програмування
Частина 2
5,5ЕкзаменСилабус
ЗО13Інженерна
графіка
3ЗалікСилабус
ЗО14Технічна механіка3ЗалікСилабус
ЗО15Електротехнічні
матеріали
3ЗалікСилабус
ЗО16Основи
метрології
та електричних
вимірювань
4ЕкзаменСилабус
ЗО17.1Теоретичнi
основи
електротехнiки
Частина 1
6ЕкзаменСилабус
ЗО17.2Теоретичнi
основи
електротехнiки
Частина 2
4ЕкзаменСилабус
ЗО18Електричні
машини
5ЕкзаменСилабус
ЗО19Електрична
частина станцій
та підстанцій
4ЕкзаменСилабус
ЗО20Електропривод3ЗалікСилабус
ЗО21Електричні
мережі та системи
5ЕкзаменСилабус
ЗО22Релейний захист
та автоматизація
енергосистем
4ЕкзаменСилабус

1.2. Цикл професійної підготовки

КодКомпоненти освітньої
програми (навчальні
дисципліни, курсові
проекти/роботи,
практики,
кваліфікаційна
робота)
Кількість
кредитів
ЄКТС
Форма
підсумкового
контролю
Завантажити
(Силабус)
ПО1Основи
електромехатроніки 
4ЕкзаменСилабус
ПО2Основи цифрової  та
аналогової
схемотехніки
4ЕкзаменСилабус
ПО3Автоматизований
електропривод
машин та установок
5ЕкзаменСилабус
ПО4Автоматизований
електропривод
машин та установок.
Курсовий проєкт
1,5Залік Силабус
ПО5Теорія
автоматичного
керування
електротехнічних
комплексів та
мехатронних систем
6,5ЕкзаменСилабус
ПО6Теорія
автоматичного
керування
електротехнічних
комплексів та
мехатронних
систем.
Курсова робота
1ЗалікСилабус
ПО7Електрообладнання
та
електропостачання
машин
і установок
електротехнічних
комплексів 
5ЕкзаменСилабус
ПО8Електрообладнання
та
електропостачання
машин і установок
електротехнічних
комплексів.
Курсова робота
1ЗалікСилабус
ПО9Енерго – та
ресурсоощадні
установки 
5,5ЕкзаменСилабус
ПО10Енерго – та
ресурсоощадні
установки.
Курсова робота 
1ЗалікСилабус
ПО11Нелінійні задачі та
ідентифікація
електротехнічних
та мехатронних
комплексів 
5ЕкзаменСилабус
ПО12Нелінійні задачі та
ідентифікація
електротехнічних та
мехатронних
комплексів.
Курсовий проєкт
1,5ЗалікСилабус
ПО13Транспортні
системи
електромеханічних
комплексів 
5ЕкзаменСилабус
ПО14Моделювання
електротехнічних та
мехатронних
систем
4,5ЕкзаменСилабус
ПО15Цифрові та нелінійні
системи керування
електротехнічними
комплексами
4,5ЕкзаменСилабус
ПО16Гідравліка та
гідропневмопривод
5ЗалікСилабус
ПО17Переддипломна
практика
6Залік Силабус
ПО18Дипломне
проектування
6Захист Силабус